Applicaties

Pompstations

Een pompstation is een afgesloten ruimte die bedoeld is om water of andere vloeistoffen te verpompen. Dit kan gaan om “booster”pompen voor baggerspecie, vervoer van petroleumproducten, grond-, afval- en drinkwater.

UNI-Coupling producten worden gebruikt bij het aansluiten van uitbreidingen, nieuwbouw installaties alsmede het uitvoeren van reparaties.

Transportleidingen

Transportleidingen vervoeren het gas of water van het wingebied naar het productiebedrijf. Vanuit de productiebedrijven vervolgt het zijn weg via hoofdleidingen. Hoofdleidingen zijn leidingen met een grote diameter, waarop via kleinere leidingen klanten zijn aangesloten.

Gas- of waterleidingen voor transport of distributie? Nieuwbouw of reconstructie? Hoe complexer, hoe beter we tot ons recht komen. Het waternet en gasnet zijn een complex, ondergronds netwerk dat met regelmaat vernieuwd moet worden. UNI-Coupling is gespecialiseerd in het koppelen en repareren van verschillende typen waterleidingen, zoals grote transportleidingen, brandblusleidingen, proceswaterleidingen en drinkwaterleidingen (persleidingen).

Waterbehandeling

Waterbehandeling is een complex geheel van technieken om water onze wil op te leggen. De naam zegt het in feite al. Waterbehandeling is het behandelen van water en dan op zo’n manier dat het voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor de toepassing. Er zijn verschillende methodes en gradaties voor het behandelen van water.

De methodes variëren van natuurlijke processen tot aan menselijke en meer geforceerde manieren van waterbehandeling. UNI-Coupling producten worden gebruikt bij het aansluiten van uitbreidingen, nieuwbouw installaties alsmede het uitvoeren van reparaties.

Distributieleidingen

Zoals hierboven vermeld zijn hoofdleidingen leidingen met een grote diameter, waarop via kleinere leidingen klanten zijn aangesloten.

Deze kleinere leidingen worden distributieleidingen of aansluitleidingen genoemd. Het gas of water komt uiteindelijk door deze leidingen de woningen en bedrijven binnen. De doorsnede van de leidingen verschillen per locatie: op sommige plekken is de leiding een paar centimeter dik, op andere plekken is dit één meter zestig.

UNI-Coupling producten worden gebruikt bij het koppelen dan wel repareren van nieuwe of bestaande leidingen van iedere denkbare diameter.

Voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte, neem contact met ons op!

Neem contact op!

Laatste Nieuws